EKME DAYANIMINA GÖRE İFADE EDİLEN YAPI ÇELİKLERİ

Çekme dayanımına göre ifade edilen yapı çelikleri, öncelikli olarak çekme gerilmeleri ve akma sınırı değerleri dikkate alınan, çelik konstrüksiyon, köprü yapımı, basınçlı kap ve donanımları, taşıt imalatı ve makine konstrüksiyonlarında kullanılmak üzere tercih edilir.

Bu çelikler genellikle alaşımsız çelik olarak tanımlanır, mekanik özellikler daha çok  karbon miktarına bağımlıdır fakat başta azot ve fosfor olmak üzere, üretim hammaddelerinden ve üretim şekillerinden kaynaklanan mangan, silisyum, bakır ve kükürt elementleri de oldukça etkilidir.

Genel yapı çelikleri kalite gruplarına göre sınıflandırılırlar. Standartlarda yapılan yeni düzenlemeler sonucunda;
1. kalite grubuna yalnızca St 33 çeliği verilmektedir. St 33 çeliğinde kimyasal analiz değerleri verilmez, üretim yöntemi ve döküm tarzı serbest bırakılmıştır. Denilebilir ki; 1. kalite grubundaki çelikler itinalı şekilde ergitilmezler.

2. kalite grubundaki çelikler, en fazla % 0.050 P ve % 0.050 S içerirler ve daha çok kaynak konstrüksiyonlarında tercih edilirler. Silisyum ve mangan miktarı da belirlenmiştir.  Fe 37 çeliği *kaynar, **sakin dökülmüş veya ***yarı sakin dökülmüş olarak dökülebilir. Fe 44, Fe 50, Fe 60 ve Fe 70 çelikleri mutlaka sakin ya da yarı sakin dökülürler.

3. kalite grubundaki çelikler ****yaşlanmaya dayanıklı ve ince taneli çelik olarak, özellikle sakinleştirilerek dökülürler. Fosfor ve kükürt miktarları % 0.040 ile sınırlandırılmıştır. Genellikle 0.020 Al ile deokside edilirler.

Genel yapı çeliklerinin talaşlı şekillendirilmesinde, ağırlıklı olarak daha çok normal tavlı veya soğuk şekillendirilmiş malzeme tercih edilmelidir. Normal tavlama ve  yaklaşık 600…650 °C sıcaklığında uygulanan gerilim giderme tavlamasının dışında, genel yapı çeliklerine ısıl işlem uygulanmaz. Bunun nedeni, yapı içerisinde istenmeyen elementlerin fazla oluşu; bunun neticesinde oluşan kuvvetli çökelmeler ve sertleştirme çatlaklarıdır.

Genel yapı çelikleri, nokta ve makara dikiş kaynağı ile birlikte, direnç kaynağına da uygundur. Fe 60 ve Fe 70 çelikleri, kaynaktan sonra yavaş soğutulmalı veya derhal tavlanmalıdır. Eğer çeliklerdeki karbon miktarı % 0.2 den az ise diğer pres kaynağı yöntemleri de kullanılabilir.

* Kaynar dökülmüş çelik, erimiş çelikte bulunan demir oksidin çeliğin kalıpta katılaşması sırasında içindeki karbonun bir kısmı ile birleşip, karbon monoksit teşkil ederek dokusunda gaz habbecikleri etkisi gösteren ve genellikle yüzeyinde ince bir ferrit tabakası bulunan çeliktir.
** Sakin dökülmüş çelik, kepçede veya kalıpta oksijen bağlayıcı ( deoksidan ) madde kullanılarak erimiş çelikteki demir oksidin oksijeni tamamen alınmış olan çeliktir. ( yapı diğerlerine oranla homojendir )
*** Yarı sakin dökülmüş çelik kepçede ve kalıpta, deoksidan madde kullanılarak erimiş çelikte bulunan demir oksidin oksijeni kısmen alınmış olan çeliktir.
**** Yaşlanmayan çelik, uzun süre bekledikten sonra vurma dayanımı, imal edildiği durumdakine göre çok az değişiklik gösteren çeliktir.

GENEL YAPI ÇELİKLERİ VE BİLEŞİMLERİ
 Malz. No.DIN (Eski)DIN (Yeni)SAE / AISIDEOKSİDASYONISILKİMYASAL BİLEŞİM ( max % ağırlık )
ŞEKLİİŞLEMCMNmaxPmaxSmaxNmaxAlmax
 1.0035St 33S185U,N 
 1.0037St 37-2S235JRU,N0.17max1.40max0.0450.0450.009
 1.0036USt 37-2S235JRG1A570Gr.33,36KU,N0.17max1.40max0.0450.0450.007
 1.0038RSt 37-2S235JRG2A570Gr.36SU,N0.17max1.40max0.0450.0450.009
 1.0116St 37-3S235J2G3A284Gr.DSSU,N0.17max1.40max0.0350.0350.020
 1.0044St 44-2S275JRA570Gr.40SU,N0.21max1.50max0.0450.0450.009
 1.0144St 44-3S275J0A573Gr.70SSU,N0.20max1.50max0.0400.0400.0090.020
 1.0570St 52-3S355J0SSU,N0.20max1.60max0.0400.0400.0090.020
 1.0050St 50-2E295A570Gr.50SU,N0.30ort 0.0450.0450.009
 1.0060St 60-2E335SU,N0.40ort 0.0450.0450.009
 1.0070St 70-2E360SU,N0.50ort 0.0450.0450.009
K – Kaynar Döküm S – Sakin Döküm SS – Yarı Sakin Döküm
U – Sıcak Haddelenmiş, Başka İşlem Görmemiş N – Normal Tavlanmış
GENEL YAPI ÇELİKLERİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ
 Malz. No.DIN (ESKİ)DIN (Yeni)SAE / AISIÇEKMEAKMAKOPMA UZAMASI
 DAYANIMISINIRI(şekillendirme yönü – dik doğrultu )
( Mpa )( ? Mpa  )( ? %  )
< 3 mm? 3 mm? 16 mm? 16 mm? 40 mm? 63 mm? 80 mm? 3 mm? 40 mm? 63 mm
 ? 100 mm ? 40 mm? 63 mm? 80 mm? 100 mm? 40 mm? 63 mm? 100 mm
 1.0035St 33 S185310 – 540290 – 51018517516
 1.0037St 37-2S235JR360 – 510340 – 470235225   262524
 1.0036USt 37-2S235JRG1A570Gr.33,36360 – 510340 – 470235225215215195262524
 1.0038RSt 37-2 S235JRG2A570Gr.36360 – 510340 – 470235225215215215262524
 1.0116St 37-3S235J2G3A284Gr.D360 – 510340 – 470235225215215215262524
 1.0044St 44-2S275JRA570Gr.40430 – 580410 – 560275265255245235222120
 1.0144St 44-3S275J0A573Gr.70430 – 580410 – 560275265255245235222120
 1.0570St 52-3S355J0510 – 680490 – 630355345335325315222120
 1.0050St 50-2 E295A570Gr.50490 – 660470 – 610295285275265255201918
 1.0060St 60-2E335590 – 770570 – 710335325315305295161514
 1.0070St 70-2E360690 – 900670 – 83036035534533532511109
1.1.ÇEKME DAYANIMINA GÖRE İFADE EDİLEN GENEL YAPI ÇELİKLERİ
 Malz. No.DIN (Eski)DIN (Yeni)SAE / AISIKULLANIM YERLERİ
 1.0035St 33S185 
 1.0037St 37-2S235JRİnşaat, sanayi sektöründe, kutu profil, çubuk yapımı ve sıcak haddelenmiş sanayi profilleri yapımında
 1.0036USt 37-2S235JRG1A570Gr.33,36İnşaat, sanayi sektöründe, kutu profil, çubuk yapımı ve sıcak haddelenmiş sanayi profilleri yapımında
 1.0038RSt 37-2S235JRG2A570Gr.36İnşaat, sanayi sektöründe, kutu profil, çubuk yapımı ve sıcak haddelenmiş sanayi profilleri yapımında
 1.0116St 37-3S235J2G3A284Gr.Dinşaat sektöründe, düz satıhlı malzemeler, parlaklık istenen malzemeler, dikişli – dikişsiz borular.
 1.0044St 44-2S275JRA570Gr.40İnşaat ve sanayi sektöründe, yüksek mukavemetli sıcak çekilmiş sanayi profilleri yapımında
 1.0144St 44-3S275J0A573Gr.70İnşaat ve sanayi sektöründe, yüksek mukavemetli sıcak çekilmiş sanayi profilleri yapımında
 1.0570St 52-3S355J0Sanayi ve inşaat sektöründe yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda
 1.0050St 50-2E295A570Gr.50Daha çok basma gerilimine maruz yüklerde, manivelalar, kalıp ve pres altlıkları imalinde
 1.0060St 60-2E335Yüksek mukavemet gerektiren makine elemanları, dişli çarklar vb. uygulamalarda
 1.0070St 70-2E360Perçin, özel cıvata kama ve mukavemet gerektiren makine elemanlarında
U: kaynar döküm – R:sakin döküm